Fotbollsprofilen Pontus Kåmark är VD på Swesam, ett nystartat utvecklingsbolag vars affärsidé är att erbjuda jobb till människor med någon form av funktionsvariation. Jobben utförs antingen ute hos kund eller i den egna centralverkstaden. Tjänster som erbjuds är bl a legoarbeten som etikettering och inplastning samt olika former av produktionsjobb.

Många gånger talar man om de här människorna som de svaga i samhället. Vi väljer istället att se styrkor där andra ser svagheter. Det som ofta anses vara ostimulerande och enformiga arbetsuppgifter finner många av våra arbetstagare glädje och trygghet i. Vi tror på de här människorna och vi vet att med rätt förutsättningar kan alla göra ett utmärkt jobb, säger Pontus Kåmark.

Centralverkstaden i Sisjön i Göteborg erbjuder en trygg arbetsmiljö och alla arbetsuppgifter anpassas efter varje arbetstagares förmåga och kompetens. Vårt mål är att skapa fler jobb som gör skillnad för alla: Kunden, samhället och arbetstagaren. Det finns människor med långvariga, ibland bestående problem, som helt enkelt bara vill ha ett tryggt arbete att gå till. Det kan vi nu erbjuda. Samtidigt får vi effektiva tjänster utförda av människor som både är oerhört lojala och produktiva.