Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspartner för Swesam. Samarbetet riktar sig mot personer med olika former av funktionsvariationer. De människor som står längst ifrån arbetsmarknaden. Ambition är att skapa ett meningsfullt arbete till så många människor som möjligt runt om i landet. 

År 2017 startade Swesam sitt uppdrag. Idag är Swesam är ett utvecklingsföretag som erbjuder jobb till människor med olika typer av funktionsvariation. Deras medarbetare är kompetenta och yrkeskunniga från varierande etniska och kulturella bakgrunder samt olika åldrar och kön.

Arbetsmöjlighet hos Swesam

Samarbetets ambition att ge personer med svårigheter en möjlighet att gå från utanförskapet till en arbetsmöjlighet på Swesam. Genom gemensam planering, där kandidaten deltar, fastställs kraven för uppdraget och hur man på bästa sätt tar kandidatens kompetenser till vara.

Flertal människor i Sverige väntar på att få chansen in på arbetsmarknaden. Exempelvis finns det ca 800 lönebidrags berättigade personer bara i Frölunda. Vi hoppas att samarbetet mellan Swesam och Arbetsförmedling ska utöka möjligheten för fler människor med någon form av funktionsvariation att kunna arbetsträna, praktisera eller jobba hos oss, säger Simon Zimonzon, VD för Swesam.

 

“Vår verksamhet är en del i att skapa sysselsättning för personer med behov.”

Ett par avgörande faktorer för att samarbetet har vuxit sig starkare fram grundar sig på ett regeringsbeslut där Samhall inte längre får äga eller hyra sina egna produktionslokaler. Nu ska all personal från Samhall ut på fältet till kunder.

Vi stödjer Samhalls nya strategi. Samtidigt ser vi att vår verksamhet är en del i att skapa sysselsättning för personer med behov. Det finns människor med långvariga ibland bestående problem som helt enkelt bara vill ha ett arbete att gå till. Trygghet, fasta arbetstider och raster, professionell arbetsledning, arbetskompisar man känner igen, jobb man klarar av och kan göra i sin takt. Detta är många gånger oerhört viktigt för våra arbetstagare iallafall till en början, avslutar Simon Zimonzon.

 

Swesam vill hjälpa fler

Förutom samarbetet med Arbetsförmedlingen har Swesam inlett partnerskap med samtliga förmedlingar i Göteborg. Bland annat med Socialtjänsten, SIA (Stöd i arbetslivet), Samhall och Göteborgs stadsmission. Swesam hoppas med dessa samarbeten erbjuda förstärkt arbetsträning samt arbetsträningsplatser och praktikplatser till de medarbetare som behöver detta.

Swesam vill göra ännu mer för att förbättra tillvaron hos människor med funktionsvariationer som  drabbats hårt sedan Corona-viruset kom till Sverige.

För många medarbetare med någon form av funktionsvariation är arbetsplatsen en central punkt för deras sociala umgänge. På grund av myndigheternas restriktioner har många av dessa arbetsplatser stängts för att minska spridningen av coronavirus. Idag ser man stora och tydliga problem där en stor grupp människor som redan från början haft det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, nu blir allt mer isolerade i sina hem på grund av stängda verksamheter.

I en ny undersökning  fastställd av FUB, en förening för personer med intellektuell funktionsnedsättning, så riskerar den ökade ensamheten leda till psykisk ohälsa. 

Pontus Kåmark anser att detta är ett allvarligt samhällsproblem.

Pontus Kåmark är delägare i Swesam, ett utvecklingsföretag vars huvudsakliga syfte är att skapa arbetsmöjligheter till människor med funktionsvariation.

 – Vi tror att en första åtgärd för att lösa den försämrade tillvaron är att fler företag ansluter sig till ett samarbete med sociala företag som Swesam och Samhall. Tillsammans kan vi då skapa fler arbeten samtidigt som vi bryter utanförskapet. Vi på Swesam  har arbetskraft och flexibilitet att utföra kvalitetssäkrade arbetsuppdrag i våra egna produktionslokaler eller på plats hos kund. Vi är ett bättre alternativ till traditionella bemanningslösningar. Genom att bli samarbetspartner kan företagen både minska sin egen kostnad, spara på samhällets resurser, och samtidigt öka välbefinnandet för människorna som behöver hjälp, säger Pontus Kåmark.

Sedan fyra år tillbaka har Swesam bland annat haft ett aktivt samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Samhall. Nyligen inledde även Göteborgs Stadsmission ett samarbete med företaget.

Målet för det sociala företaget är nu att nå ut till fler företag i kampen mot utanförskapet och sätta en ny trend på arbetsmarknaden för denna grupp.