Tjänster

Swesam erbjuder jobb till människor med någon form av funktionsvariation. Arbetet består av många olika moment och uppgifter. En del är att hantera våra moderna maskiner och produktionsenheter. En annan del är skilda legoarbeten i form av etikettering, inplastning, montering, märkning, screentryck, kapning, sömnad och förpackning. Uppdragen utförs antingen på plats hos kund eller i vår centralverkstad i Sisjön i Göteborg. Vår produktionschef Johny Sawme (fd Samhall) har rätt kunskaper och mer än 10 års erfarenhet.

Unika förmågor

Många gånger talar man om de svaga i samhället. Vi säger tvärtom och påvisar dessa människors STYRKOR. Styrkor som lojalitet och produktivitet av bl a upprepande arbetsmoment. Det som generellt kan anses vara ostimulerande och tråkiga arbetsuppgifter finner många av våra arbetstagare glädje och trygghet i. Som bonus erhålls dessutom en imponerande produktivitet. Arbetsmomenten är varierande samt upplagda och anpassade efter respektive persons förmåga och kunskaper. Varje arbetstagare jobbar sålunda med det han eller hon kan bäst. Även arbetstiden kan läggas upp individuellt.

Ett axplock av våra uppdragsgivare

Vi samarbetar med