Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspartner för Swesam. Samarbetet riktar sig mot personer med olika former av funktionsvariationer. De människor som står längst ifrån arbetsmarknaden. Ambition är att skapa ett meningsfullt arbete till så många människor som möjligt runt om i landet. 

År 2017 startade Swesam sitt uppdrag. Idag är Swesam är ett utvecklingsföretag som erbjuder jobb till människor med olika typer av funktionsvariation. Deras medarbetare är kompetenta och yrkeskunniga från varierande etniska och kulturella bakgrunder samt olika åldrar och kön.

Arbetsmöjlighet hos Swesam

Samarbetets ambition att ge personer med svårigheter en möjlighet att gå från utanförskapet till en arbetsmöjlighet på Swesam. Genom gemensam planering, där kandidaten deltar, fastställs kraven för uppdraget och hur man på bästa sätt tar kandidatens kompetenser till vara.

Flertal människor i Sverige väntar på att få chansen in på arbetsmarknaden. Exempelvis finns det ca 800 lönebidrags berättigade personer bara i Frölunda. Vi hoppas att samarbetet mellan Swesam och Arbetsförmedling ska utöka möjligheten för fler människor med någon form av funktionsvariation att kunna arbetsträna, praktisera eller jobba hos oss, säger Simon Zimonzon, VD för Swesam.

 

“Vår verksamhet är en del i att skapa sysselsättning för personer med behov.”

Ett par avgörande faktorer för att samarbetet har vuxit sig starkare fram grundar sig på ett regeringsbeslut där Samhall inte längre får äga eller hyra sina egna produktionslokaler. Nu ska all personal från Samhall ut på fältet till kunder.

Vi stödjer Samhalls nya strategi. Samtidigt ser vi att vår verksamhet är en del i att skapa sysselsättning för personer med behov. Det finns människor med långvariga ibland bestående problem som helt enkelt bara vill ha ett arbete att gå till. Trygghet, fasta arbetstider och raster, professionell arbetsledning, arbetskompisar man känner igen, jobb man klarar av och kan göra i sin takt. Detta är många gånger oerhört viktigt för våra arbetstagare iallafall till en början, avslutar Simon Zimonzon.

 

Swesam vill hjälpa fler

Förutom samarbetet med Arbetsförmedlingen har Swesam inlett partnerskap med samtliga förmedlingar i Göteborg. Bland annat med Socialtjänsten, SIA (Stöd i arbetslivet), Samhall och Göteborgs stadsmission. Swesam hoppas med dessa samarbeten erbjuda förstärkt arbetsträning samt arbetsträningsplatser och praktikplatser till de medarbetare som behöver detta.