Vision

TRYGGHET, FÖRSTÅELSE OCH ANPASSNING

Vi stödjer Samhalls nya strategi. Samtidigt ser vi att vår verksamhet är en del i att skapa sysselsättning för personer med olika typer av funktionsvariation. Det finns människor med långvariga ibland bestående problem som helt enkelt bara vill ha ett arbete att gå till. Trygghet, veta var man skall jobba någonstans, fasta arbetstider och raster, arbetskompisar man känner igen, professionell arbetsledning, jobb man klarar av och kan göra i sin takt. Detta är många gånger oerhört viktigt för våra arbetstagare – och vi brinner för att ge dem det.

En del av våra arbetstagare jobbar 100%, andra 50% eller mindre. Oavsett finns det alltid en arbetsplats och en uppgift som väntar. Genom kunskap, förståelse, arbetsledning och anpassning kan vi ta tillvara på dessa personers unika förmågor och egenskaper.

Värdegrundande arbete jobbar vi ständigt med, som att vara överens om vad som är viktigt i vår verksamhet, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi genomför våra uppgifter och vad som är rätt eller fel.

Mångfald är för oss en självklarhet. Alla är vinnare! Varierande etniska och kulturella bakgrunder samt olika åldrar och kön skapar dynamik, ifrågasättande, nya lösningar, ökad effektiviteten och sist men inte minst en stimulerande och givande arbetsmiljö.