Swesam vill göra ännu mer för att förbättra tillvaron hos människor med funktionsvariationer som  drabbats hårt sedan Corona-viruset kom till Sverige.

För många medarbetare med någon form av funktionsvariation är arbetsplatsen en central punkt för deras sociala umgänge. På grund av myndigheternas restriktioner har många av dessa arbetsplatser stängts för att minska spridningen av coronavirus. Idag ser man stora och tydliga problem där en stor grupp människor som redan från början haft det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, nu blir allt mer isolerade i sina hem på grund av stängda verksamheter.

I en ny undersökning  fastställd av FUB, en förening för personer med intellektuell funktionsnedsättning, så riskerar den ökade ensamheten leda till psykisk ohälsa. 

Pontus Kåmark anser att detta är ett allvarligt samhällsproblem.

Pontus Kåmark är delägare i Swesam, ett utvecklingsföretag vars huvudsakliga syfte är att skapa arbetsmöjligheter till människor med funktionsvariation.

 – Vi tror att en första åtgärd för att lösa den försämrade tillvaron är att fler företag ansluter sig till ett samarbete med sociala företag som Swesam och Samhall. Tillsammans kan vi då skapa fler arbeten samtidigt som vi bryter utanförskapet. Vi på Swesam  har arbetskraft och flexibilitet att utföra kvalitetssäkrade arbetsuppdrag i våra egna produktionslokaler eller på plats hos kund. Vi är ett bättre alternativ till traditionella bemanningslösningar. Genom att bli samarbetspartner kan företagen både minska sin egen kostnad, spara på samhällets resurser, och samtidigt öka välbefinnandet för människorna som behöver hjälp, säger Pontus Kåmark.

Sedan fyra år tillbaka har Swesam bland annat haft ett aktivt samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Samhall. Nyligen inledde även Göteborgs Stadsmission ett samarbete med företaget.

Målet för det sociala företaget är nu att nå ut till fler företag i kampen mot utanförskapet och sätta en ny trend på arbetsmarknaden för denna grupp.